صفحه اصلی > مدیریت ها  > روابط عمومی > ارتباط با ما 
معاونت تبلیغ
خبرگزاری رسمی حوزه های علمیه ، حوزه نیوز ، مرکز مدیریت حوزه های علمیه
حوزه نیوز
خبرگزاری رسمی حوزه های علمیه ، حوزه نیوز ، مرکز مدیریت حوزه های علمیه
حوزه نیوز

آدرس :تهران - خ پيروزي - خ دوم نيروي هوائي - فرعي 31/2 پلاک 25

   

صندوق پستی: 145-17385       

     تلفن : 11-77488900        خط مستقیم 77488912

دفتر معاونت                                                  داخلی 301

مدیر اعزام                                                     داخلی 305

واحد فرهنگی                                                 داخلی 304

مدارس امین                                                  داخلی 304و307

فکس                                                       77486007 

 

امتیازدهی