صفحه اصلی > مدیریت ها  > مدیریت اعزام و پشتیبانی > واحد اعزام بلند مدت 
معاونت تبلیغ
خبرگزاری رسمی حوزه های علمیه ، حوزه نیوز ، مرکز مدیریت حوزه های علمیه
حوزه نیوز
خبرگزاری رسمی حوزه های علمیه ، حوزه نیوز ، مرکز مدیریت حوزه های علمیه
حوزه نیوز


نمودار اعزام مبلغان هجرت بلند مدت بهمن ماه 90
نمودار اعزام مبلغان هجرت بلند مدت اعزامي از طرف معاونت تبليغ وآموزشهاي کاربردي حوزه علميه استان تهران در ايام بهمن ماه سال1390
 ٠٩:٢٥ - 1390/11/19 - نظرات : ٠ادامه مطلب >>